இறந்த பின்னரும் உயிர் வாழ முடியும்!

இறந்த பின்னரும் உயிர் வாழ முடியும்!

tree-500x500
சிறப்புக் கட்டுரை
பிறக்கும் முன்னாலே இருந்தது என்ன? உனக்கும் தெரியாது. இறந்த பின்னாலே நடப்பது என்ன? எனக்கும் புரியாது’- இது தத்துவக் கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதிய ‘நிலையாமை’ தொடர்பான ஒரு பாடலின் வரி. வளரும்போது, என்னவாக வேண்டும் என யோசனை செய்திருப்பீர்கள். ...
Comments Off on இறந்த பின்னரும் உயிர் வாழ முடியும்!