இறந்த கணவரின் உடலுடன் உடலுறவு - இப்படியும் ஓர் பெண்..!!

இறந்த கணவரின் உடலுடன் உடலுறவு – இப்படியும் ஓர் பெண்..!!

zimbawe-girl
வினோதங்கள்
பெண்ணொருவர், அவரது இறந்த கணவரின் உடலத்துடன் உடலுறவுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் உலகலாவிய ரீதியில் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிம்பாவே நாட்டை சேர்ந்த Gokwe என்ற பெண்ணே இவ்வாறு உடலத்துடன் உடலுறவுக்கு உட்படுத்தப்பட்டவராவார். இவர் கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வரை ...
Comments Off on இறந்த கணவரின் உடலுடன் உடலுறவு – இப்படியும் ஓர் பெண்..!!