இரைப்பை புண் ஏற்படுவது ஏன்?

இரைப்பை புண் ஏற்படுவது ஏன்?

download-11-300x160-615x328
மருத்துவம்
இரவுக்கு கடைகளில் இரண்டு மணிக்கு கூட உண்பவர்களைப் பார்க்கலாம். அதனால் நாம் ஓய்வு கொடுக்காத வயிறு நமக்கு தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது. இரைப்பை புண் எதனால் ஏற்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம். ‘நொறுங்கத் திண்ணவனுக்கு நூறு வயது’ என்பார்கள். ...
Comments Off on இரைப்பை புண் ஏற்படுவது ஏன்?