இரைப்பை புண் ஏற்படக் காரணங்கள்

இரைப்பை புண் ஏற்படக் காரணங்கள்

இரைப்பை புண் ஏற்படக் காரணங்கள்
1) எளிதில் ஜீரணமாகாத உணவுப் பொருட்களை அளவிற்கு அதிகமாக உண்பது. 2) பட்டினி கிடப்பது. 3) குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உணவு உட்கொள்ளாமல் நேரம் தவறி சாப்பிடுவது. 4) மிகச் சூடான பானங்களை அருந்துவது 5) சூடான உணவுப் பொருட்களை ...
Comments Off on இரைப்பை புண் ஏற்படக் காரணங்கள்