இரு பெண்களை கற்பழித்து தூக்கில் ஏற்றிய கொடூரம்!

இரு பெண்களை கற்பழித்து தூக்கில் ஏற்றிய கொடூரம்!

up gang rape
சமூக சீர்கேடு
மனிதம் பேசும் மக்களே கட்சிகளே அமைதி ஏன் ? தாழ்த்தப்பட்ட சகோதரிகள் என்பதாலா ?? இரு பெண்களை கற்பழித்து தூக்கில் ஏற்றிய கொடூரம்! உத்தர பிரதேசம் பாடாவுன் மாவட்டம் சத்கஞ்ச் கிராமத்தில் இரண்டு இளம் பெண்கள் கூட்டாக கற்பழிக்கப்பட்டு ...
Comments Off on இரு பெண்களை கற்பழித்து தூக்கில் ஏற்றிய கொடூரம்!

hqdefault
சமூக சீர்கேடு
மனிதம் பேசும் மக்களே கட்சிகளே அமைதி ஏன் ? தாழ்த்தப்பட்ட சகோதரிகள் என்பதாலா ?? இரு பெண்களை கற்பழித்து தூக்கில் ஏற்றிய கொடூரம்! உத்தர பிரதேசம் பாடாவுன் மாவட்டம் சத்கஞ்ச் கிராமத்தில் இரண்டு இளம் பெண்கள் கூட்டாக கற்பழிக்கப்பட்டு ...
Comments Off on இரு பெண்களை கற்பழித்து தூக்கில் ஏற்றிய கொடூரம்!