இருபாலுறுப்புகளுடன் பிறந்த பூனை ஆண் பூனையாக மாற்றம்

இருபாலுறுப்புகளுடன் பிறந்த பூனை ஆண் பூனையாக மாற்றம்

home-cat
வினோதங்கள்
ஆணாக பிறந்தவர் பெண்ணாகவும் பெண்ணாக பிறந்தவர் ஆணாகவும் மாறும் சம்பவங்கள் தற்போது அதிகரித்து வருகின்றமை நாம் அறிந்ததே. ஆனால், வழமைக்கு மாறாக இருபால் உறுபுகளுடன் பிறந்த பூனையை சத்திரசிகிச்சையின் மூலம் ஆணாக மாற்றிய சம்பவமொன்று கனடாவில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஆம், ...
Comments Off on இருபாலுறுப்புகளுடன் பிறந்த பூனை ஆண் பூனையாக மாற்றம்

news-1416128439-4412-615x461
வினோதங்கள்
ஆணாக பிறந்தவர் பெண்ணாகவும் பெண்ணாக பிறந்தவர் ஆணாகவும் மாறும் சம்பவங்கள் தற்போது அதிகரித்து வருகின்றமை நாம் அறிந்ததே. ஆனால், வழமைக்கு மாறாக இருபால் உறுபுகளுடன் பிறந்த பூனையை சத்திரசிகிச்சையின் மூலம் ஆணாக மாற்றிய சம்பவமொன்று கனடாவில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஆம், ...
Comments Off on இருபாலுறுப்புகளுடன் பிறந்த பூனை ஆண் பூனையாக மாற்றம்