இருதய பாதிப்பை தவிர்க்க

இருதய பாதிப்பை தவிர்க்க

images-9-615x553
மருத்துவம்
இருதய பாதிப்புக்கு அடிப்படையாக இருப்பது இருதய வால்வுகளில் ஏற்படும் அடைப்பு மற்றும் ஓட்டை. இருதய பாதிப்பை முற்றிலும் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை மட்டுமே தேவை. அதற்கு இந்த டிப்ஸ்கள் உதவும். * ரத்தத்தில் கரையும் கொழுப்புக்களான தாவர எண்ணையை உணவில் ...
Comments Off on இருதய பாதிப்பை தவிர்க்க