இரவு நேரத்தில் நொறுக்கு தீனி சாப்பிடலாமா?...

இரவு நேரத்தில் நொறுக்கு தீனி சாப்பிடலாமா?…

இரவு நேரத்தில் நொறுக்கு தீனி சாப்பிடலாமா?…
  இரவுகளில் நொறுக்கு தீனி சாப்பிடக் கூடாது, ஜீரண உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் என சொல்லக் கேட்டிருப்பீர்கள். சில சமயங்களில் இரவு உணவு சாப்பிட்டாலும் தூங்குவதற்கு முன் திடீரென பசி எடுக்கும். புரண்டு படுப்பீர்கள். சில சமயத்தில் தூக்கமும் பாதிக்கும். ...
Comments Off on இரவு நேரத்தில் நொறுக்கு தீனி சாப்பிடலாமா?…