இரவு தொடக்கி விடிய விடிய கலவி காமஇன்பம் பெறவேண்டுமா ?

இரவு தொடக்கி விடிய விடிய கலவி காமஇன்பம் பெறவேண்டுமா ?

indian-school-couple-kissing-nude-238x300
அந்தரங்கம்
விடியவிடிய சொல்லிக் கொடுத்தாலும், கற்பவருக்கும் சலிக்காது, கற்றுக் கொடுப்பவருக்கும் அலுக்காது. காதலும், காமமும் இணைந்து கை கலந்து, மெய் கலந்து களிப்போடு உயிர் கலந்து, உறவோடு சங்கமிக்கும்போது கிடைக்கும் இன்பம், புது வெள்ளத்தின் புதுப் பாய்ச்சலுக்கு இணையானது. ஒரு ...
Comments Off on இரவு தொடக்கி விடிய விடிய கலவி காமஇன்பம் பெறவேண்டுமா ?