இரத்த குளியல் மண்டை ஓட்டில் பிரசாதம் - நெல்லையில் பரபரப்பு

இரத்த குளியல் மண்டை ஓட்டில் பிரசாதம் – நெல்லையில் பரபரப்பு

blood-bath
வினோதங்கள்
நெல்லை அருகே கங்கை கொண்டான் ராஜபதி சுடலை மாடசாமி கோயிலில் நள்ளிரவில் இரத்தக்குளியல், மண்டை ஓட்டில் பிரசாதம் சாப்பிடும் நிகழ்வுகள் என்பன நடைபெற்றுள்ளன. இந்த திகில் திருவிழாவை திரளான கிராம மக்கள் பார்த்து ரசித்தனர். நெல்லை அருகே கங்கை ...
Comments Off on இரத்த குளியல் மண்டை ஓட்டில் பிரசாதம் – நெல்லையில் பரபரப்பு