இரத்தத்தில் கொழுப்பு கலந்துவிட்டதா? இதோ மருந்து

இரத்தத்தில் கொழுப்பு கலந்துவிட்டதா? இதோ மருந்து

இரத்தத்தில் கொழுப்பு கலந்துவிட்டதா? இதோ மருந்து
பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும், இனிப்பு புளிப்பு என இரு சுவைகளில் இருக்கும் பிளம்ஸ் ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது. பிளம்ஸ் மலைப்பகுதிகளில் அதிகமாக விளையும், சிவப்பாகவும், கருஞ்சிவப்பாகவும் இருக்கும். பொதுவாக சிவப்பு நிறப் பழங்கள் உடலுக்கு ஊக்கத்தையும், உற்சாகத்தையும் அளிக்கக்கூடியவை. ...
Comments Off on இரத்தத்தில் கொழுப்பு கலந்துவிட்டதா? இதோ மருந்து