இரத்தசோகையின் அறிகுறிகள்

இரத்தசோகையின் அறிகுறிகள்

imagesS5SVJ7THt-615x615
மருத்துவம்
இரத்தத்தில் ரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை அல்லது ஹீமோகுளோபினின் அடர்த்தி குறைவதே இரத்தசோகை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இரத்தசோகையினால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது பெண்களே. இரும்பு சத்து குறைவினால் அதாவது, இரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவதால் உடல் சோர்வடைந்துவிடுகிறது. மேலும் ...
Comments Off on இரத்தசோகையின் அறிகுறிகள்