இரண்டே வயதில் டிஜேவாகக் (Dj) கலக்கும் சிறுவன்!

இரண்டே வயதில் டிஜேவாகக் (Dj) கலக்கும் சிறுவன்!

AJ02
வினோதங்கள்
உலகிலேயே மிகச் சிறு வயதில் ‘டிஸ்க் ஜாக்கி’ எனப்படும் டிஜே-யில் கலக்கிக்கொண்டிருக்கிறான், ஆர்ச் ஜூனியர் (ஏஜே) எனச் செல்லமாக அழைக்கப்படும் ஒராட்டிவ் ஹேங்வேன் (Oratilwe Hlongwane). தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஜோகன்னஸ்பர்க் நகரைச்சேர்ந்த இவனுக்கு வயது இரண்டு. தந்தை, படிப்பு ...
Comments Off on இரண்டே வயதில் டிஜேவாகக் (Dj) கலக்கும் சிறுவன்!