இரண்டு புளிப்பான ஆப்பிள் செய்திகள்

இரண்டு புளிப்பான ஆப்பிள் செய்திகள்

இரண்டு புளிப்பான ஆப்பிள் செய்திகள்
உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா எனத் தெரியவில்லை ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கில் இருக்கும் பணத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த நிறுவனம் இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்கு எந்தப் பிரச்னையும் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டலாம். ஆனாலும் புதிய தயாரிப்புகளை வெளியிட்டு வருமானம் ஈட்டுவதை ...
Comments Off on இரண்டு புளிப்பான ஆப்பிள் செய்திகள்