இரண்டு படமும் ஒரே கதையா?

இரண்டு படமும் ஒரே கதையா?

இரண்டு படமும் ஒரே கதையா?
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு இயக்குனர் யோசித்த கதையை மற்றொரு இயக்குனரும் யோசிப்பது சாதரணம் தான். அந்த வகையில் சமீபத்தில் சென்ஸார் சென்ற ஓம் சாந்தி ஓம், குழந்தைகள் பார்க்கும் படியான ஜாலியான பேய் படம் என்று கூறி சென்ஸார் ...
Comments Off on இரண்டு படமும் ஒரே கதையா?