இரண்டு அணுகுண்டுகளுக்கு தாக்குப்பிடித்த ஒரே நபர்!

இரண்டு அணுகுண்டுகளுக்கு தாக்குப்பிடித்த ஒரே நபர்!

tsutomu-yamaguchi-2
வினோதங்கள்
இரண்டு அணுகுண்டுகளுக்கு தாக்குப்பிடித்த ஒரே நபர்! (திசுதொமு யொமாகுசி) என்ற துரதிஷ்டசாலி பற்றியே இன்று பார்க்கப்போகின்றோம். உலக வரலாற்றில் இதுவரை இரண்டு அணுகுண்டுகளே யுத்தங்களின் போது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இரண்டாம் உலகயுத்தத்தின் போது அமெரிக்காவினால் ஜப்பான் ...
Comments Off on இரண்டு அணுகுண்டுகளுக்கு தாக்குப்பிடித்த ஒரே நபர்!