இரண்டாக பிளந்துகிடக்கும் கிரகம்!

இரண்டாக பிளந்துகிடக்கும் கிரகம்!

space-500x500
சிறப்புக் கட்டுரை
சுமார் ஐநூற்று எழுபது ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ள ‘கன்னி’(Virgo) விண்மீன் கூட்டத்தில் நான்கரை முதல் ஐந்து மணிநேரத்துக்கு ஒருமுறை சிறிதளவு வெளிச்சம் வரும் புதிய கிரகத்தை கெப்லர் கே2 தொலைநோக்கி மூலமாக நாசா விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த ...
Comments Off on இரண்டாக பிளந்துகிடக்கும் கிரகம்!