இரட்டை பேட்டரிகளுடன் அறிமுகமான ஜீப்ரானிக்ஸின் புதிய யூபிஎஸ்!

இரட்டை பேட்டரிகளுடன் அறிமுகமான ஜீப்ரானிக்ஸின் புதிய யூபிஎஸ்!

ups_battery_002-615x570
தொழில்நுட்பம்
ஜீப்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் 1000va UPS ZEB-U1200 என்ற புதிய கணனி யூபிஎஸ்ஸை (UPS)அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மின்வெட்டு நேரங்களில் தொடர்ந்து வேலை செய்யவும் கணனி பாதுகாப்பாக ஷட்டவுன்(Shut Down) செய்யவும் UPS உதவுகிறது. மேலும் UPS கணனியை பல மின்சாரம் தொடர்பான ...
Comments Off on இரட்டை பேட்டரிகளுடன் அறிமுகமான ஜீப்ரானிக்ஸின் புதிய யூபிஎஸ்!