இரட்டை தலை அபூர்வ பசு ஏலத்துக்கு வந்தது

இரட்டை தலை அபூர்வ பசு ஏலத்துக்கு வந்தது

1203_cow-615x346
வினோதங்கள்
அவுஸ்திரேலியாவில் இரட்டை தலையுடன் கூடிய அபூர்வ வகை பசு மாட்டை வளர்த்துவரும் ஒருவர் பேஸ்புக் மூலம் அதை ஏலத்தில் விட்டுள்ளார். 400 அமெரிக்க டொலர்களுக்கு (இலங்கை மதிப்புக்கு சுமார் 50 ஆயிரம் ரூபாய்) ஏலம் போயிருக்கும் அந்த பசுவின் ...
Comments Off on இரட்டை தலை அபூர்வ பசு ஏலத்துக்கு வந்தது

1203_cow-615x346
வினோதங்கள்
அவுஸ்திரேலியாவில் இரட்டை தலையுடன் கூடிய அபூர்வ வகை பசு மாட்டை வளர்த்துவரும் ஒருவர் பேஸ்புக் மூலம் அதை ஏலத்தில் விட்டுள்ளார். 400 அமெரிக்க டொலர்களுக்கு (இலங்கை மதிப்புக்கு சுமார் 50 ஆயிரம் ரூபாய்) ஏலம் போயிருக்கும் அந்த பசுவின் ...
Comments Off on இரட்டை தலை அபூர்வ பசு ஏலத்துக்கு வந்தது