இரட்டை குழந்தைகள் வேண்டுமா? இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்கள்

இரட்டை குழந்தைகள் வேண்டுமா? இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்கள்

twins_002-615x407
பல்சுவை
தந்தையிடமிருந்து வரும் ஆயிரக்கணக்கான விந்து(Sperm) செல்களில் ஒரே ஒரு விந்து செல்லானது தாயின் கர்ப்பப்பையில் உள்ள கருவுடன் (Egg) இணைந்து கரு முட்டை உருவாகிறது. மற்ற விந்து செல்கள் அழிந்துவிடுகின்றன. இந்த கரு முட்டையானது சிறிது நாட்களில் மொருலாவாக(Morula) ...
Comments Off on இரட்டை குழந்தைகள் வேண்டுமா? இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்கள்