இரட்டைச் சகோதரிகள் பெற்றெடுக்கப் போகும் இரண்டாவது செட் இரட்டை குழந்தைகள்

இரட்டைச் சகோதரிகள் பெற்றெடுக்கப் போகும் இரண்டாவது செட் இரட்டை குழந்தைகள்

Twin-sisters-from-Utah-are-bot
சமூக சீர்கேடு
இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கு காரணமாக மருத்துவ அறிவியல் ஆயிரம் விளக்கங்களை தருகிறது. கேட்கவே சிலிர்ப்பாக இருக்கும் இந்த உண்மைகளைத் தாண்டி பதிலே இல்லாத கேள்வியாக பல்வேறு ஆச்சர்யமூட்டும் சம்பவங்களும் அவ்வப்போது நடந்துவருகின்றன. அமெரிக்காவின் உட்டா மாநிலத்தில் ஆசிரியைகளாக ஒரே ...
Comments Off on இரட்டைச் சகோதரிகள் பெற்றெடுக்கப் போகும் இரண்டாவது செட் இரட்டை குழந்தைகள்