இயல்பான காதல் எது தெரியுமா?

இயல்பான காதல் எது தெரியுமா?

images-210-615x461
பல்சுவை
காதல் என்பது பசி, தாகம், கோபம் போன்ற ஓர் இயல்பான உணர்வு! உடல் ரீதியாக பார்த்தால் காதல் என்பது சுரபிகளின் விளை யாட்டு. ஆண்ட்ரோஜன், ஈஸ்ட்ரோ ஜன், அட்ரினலின் போன்ற சுரப்பி களின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்கின்றனர் ...
Comments Off on உண்மையான காதல், இயல்பான காதல் எது தெரியுமா?