இப்படியும் பெண்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் – நெகிழ்ச்சி சம்பவம்..!!

இப்படியும் பெண்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் – நெகிழ்ச்சி சம்பவம்..!!

e6b1f5aa5ff199bf7db61eaa5d0e1bd6-615x434
வினோதங்கள்
வீடு திரும்­பு­வ­தற்கு போதிய பண­மில்­லாமல் தடு­மாறிக் கொண்­டி­ருந்த யுவ­தி­யொ­ரு­வ­ருக்கு யாசகர் ஒருவர் தன்­னிடம் எஞ்­சி­யி­ருந்த பணத்தை கொடுத்து உதவ, பிர­தி­யு­ப­கா­ர­மாக அந்த யாச­க­ருக்­காக மேற்­படி யுவதி வீதியில் இருந்து நிதி சேக­ரித்­தமை பல­ரையும் நெகிழச் செய்­துள்­ளது. பிரிட்­டனைச் சேர்ந்த ...
Comments Off on இப்படியும் பெண்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் – நெகிழ்ச்சி சம்பவம்..!!