இன்றைய இளைஞர்களுக்கு பிடித்த பெண்கள்..!!

இன்றைய இளைஞர்களுக்கு பிடித்த பெண்கள்..!!

01-3-300x225
அந்தரங்கம்
நீயெல்லாம் எங்கே உருப்படப் போறே, உருப்படியா ஒரு வேலையும் பார்க்கத் தெரியலே, புத்திசாலித்தனமா நடக்கத் தெரியுதா, விவரமா இருக்கத் தெரியுதா என்ற வசனங்களும், வசவுகளும், 80களில் தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான வீடுகளில் சர்வ சாதாரணமாக ஒலித்த ஒன்று. ஆனால் இன்று ...
Comments Off on இன்றைய இளைஞர்களுக்கு பிடித்த பெண்கள்..!!