இன்று இரவு வானில் இடம்பெறவுள்ள விசித்திர சம்பவம்: காணத் தவறாதீர்கள்

இன்று இரவு வானில் இடம்பெறவுள்ள விசித்திர சம்பவம்: காணத் தவறாதீர்கள்

earth_stone_001.w540
Videos
வருடாந்த பர்ஷீட் எரிகற்கள் மழை இன்று நள்ளிரவு 12 மணியின் பின்னர் அதிகளவு தென்படும் என விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். வானின் வடக்கு திசையிலுள்ள பரீசியஸ் நட்சத்திரத்திற்கு அருகில் இந்த எரிகற்கள் பூமியில் விழுவதை அவதானிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ...
Comments Off on இன்று இரவு வானில் இடம்பெறவுள்ள விசித்திர சம்பவம்: காணத் தவறாதீர்கள்