இன்டர்நெட் பற்றி யாரும் அறிந்திராத சுவாரஸ்ய தகவல்கள் (வீடியோ இணைப்பு)

இன்டர்நெட் பற்றி யாரும் அறிந்திராத சுவாரஸ்ய தகவல்கள் (வீடியோ இணைப்பு)

இன்டர்நெட் பற்றி யாரும் அறிந்திராத சுவாரஸ்ய தகவல்கள் (வீடியோ இணைப்பு)
இன்டர்நெட் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும் சில சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் பற்றி யாரும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். * 2010ம் ஆண்டு கூகுள் நிறுவனம் இன்டர்நெட்டின் மொத்த அளவு 6 மில்லியன் டெராபைட்களாக (terabyte) இருக்கும் என எதிர்பார்த்தது. * இன்டர்நெட் ...
Comments Off on இன்டர்நெட் பற்றி யாரும் அறிந்திராத சுவாரஸ்ய தகவல்கள் (வீடியோ இணைப்பு)