இனி முதுகை மறைக்க வேண்டாம்!

இனி முதுகை மறைக்க வேண்டாம்!

muthugu-500x500
மருத்துவம்
குளிக்கும் போது நாம் அதிகம் கவனம் செலுத்தாத பகுதி முதுகு. இதனால் பொதுவாக முதுகுப் பகுதி அழகிழந்து, மங்கலாக தோற்றம் அளிக்கிறது. அழகான முதுகு தெரியும் வகையில் பிறர் அணியும் உடைகளைப் பார்த்து நீங்கள் இனி பொறாமை பட ...
Comments Off on இனி முதுகை மறைக்க வேண்டாம்!