இனிவரும் காலங்களில் இவங்களும் ஒரு பயணி... அதுவும் ரன்னிங்ல ஏறுறாங்களாமாம்!...

இனிவரும் காலங்களில் இவங்களும் ஒரு பயணி… அதுவும் ரன்னிங்ல ஏறுறாங்களாமாம்!…

bird_train_002.w540
Videos
பொதுவாக மனிதர்கள் தனது வசதிக்காகவும், தன்னுடைய வேலையினை எளிதில் முடிப்பதற்காகவும், உறவுகளை சந்திப்பதற்காகவும் ரயில், பேருந்து, விமானம் என பயணிப்பது அன்றாடம் நடைபெறுகிறது. சரி மனிதர்கள் மட்டும் தான் இந்த மாதிரியாக பயணிக்க வேண்டுமா?… விலங்குகள், பறவைகள் பயணிப்பதை ...
Comments Off on இனிவரும் காலங்களில் இவங்களும் ஒரு பயணி… அதுவும் ரன்னிங்ல ஏறுறாங்களாமாம்!…