இனிமேல் தூங்க முடியாது! துயிலெழுப்ப உதவும் புதிய அலார செயலி (வீடியோ இணைப்பு)

இனிமேல் தூங்க முடியாது! துயிலெழுப்ப உதவும் புதிய அலார செயலி (வீடியோ இணைப்பு)

alarmy_001-615x546
தொழில்நுட்பம்
ஸ்மார்ட்போனிற்காக பல வகை துயிலெழுப்ப உதவும் அலார செயலிகள் இருக்கின்றன. இவற்றை எல்லாம் ஏமாற்றி விட்டு நாம் மீண்டும் தூங்க சென்றுவிடுவோம். ஆனால் தற்போது வந்திருக்கும் புதிய அலார செயலி உங்களை அப்படி மீண்டும் தூங்குவதற்கு எளிதில் அனுமதிக்காது. ...
Comments Off on இனிமேல் தூங்க முடியாது! துயிலெழுப்ப உதவும் புதிய அலார செயலி (வீடியோ இணைப்பு)

alarmy_001-615x546
தொழில்நுட்பம்
ஸ்மார்ட்போனிற்காக பல வகை துயிலெழுப்ப உதவும் அலார செயலிகள் இருக்கின்றன. இவற்றை எல்லாம் ஏமாற்றி விட்டு நாம் மீண்டும் தூங்க சென்றுவிடுவோம். ஆனால் தற்போது வந்திருக்கும் புதிய அலார செயலி உங்களை அப்படி மீண்டும் தூங்குவதற்கு எளிதில் அனுமதிக்காது. ...
Comments Off on இனிமேல் தூங்க முடியாது! துயிலெழுப்ப உதவும் புதிய அலார செயலி (வீடியோ இணைப்பு)