இனிக்கும் இல்லறத்துக்கு 3 அம்சங்கள்!

இனிக்கும் இல்லறத்துக்கு 3 அம்சங்கள்!

draft_lens17753068module148949388photo_8_1300354046bolly_kiss_786.gif_595-150x125
அந்தரங்கம்
சஞ்சிதா லண்டனில் முதுகலை படித்தபோது அறிமுகமானான் ஷான். இருவருக்கும் காதல் தீயாகப் பற்றிக் கொண்டது. படிப்பு முடிந்தது… இந்தியா திரும்பினார்கள். தங்கள் பெற்றோரிடம் பேசி திருமணத்துக்கு சம்மதமும் பெற்றார்கள். திருமணமும் முடிந்தது. நினைத்ததெல்லாம் முடிந்தாலும் தாம்பத்தியம் சுகப்படவில்லை. சஞ்சிதாவுக்கு ...
Comments Off on இனிக்கும் இல்லறத்துக்கு 3 அம்சங்கள்!