இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்களாம்!...

இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்களாம்!…

natchathiram_002.w540
வினோதங்கள்
  பிறந்த நட்சத்திரத்தின்அடிப்படையில் உங்களது பொதுகுணம்:- அசுவினி: செல்வந்தர் புத்திசாலி விவாதம் செய்பவர் ஆடம்பர பிரியர் பக்திமான் கல்விமான் பிறருக்கு அறிவுரை சொல்பவர். பரணி: நன்றிமிக்கவர் திறமைசாலி தர்மவான் எதிரிகளை வெல்பவர் அதிர்ஷ்டசாலி சாதிப்பதில் வல்லவர் வசதியாக வாழ்பவர். ...
Comments Off on இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்களாம்!…