இந்த ‘குண்டு’க்குப் பேரா இஞ்சி இடுப்பழகி?

இந்த ‘குண்டு’க்குப் பேரா இஞ்சி இடுப்பழகி?

arya8-600x300
Cinema News Featured
இன்று காலையிலிருந்து ஒரு கண்ணாடி போட்ட ஒரு குண்டுப் பெண்ணின் முகம் திரும்பத் திரும்ப இணையத்தில் வெளியானபடி உள்ளது. இந்தப் பக்கம் ஆர்யா அமர்ந்திருக்க, அவருக்கு சற்றுத் தள்ளி அந்த குண்டுப் பெண். உற்றுப் பார்த்தால்தான் தெரிகிறது, அந்த ...
Comments Off on இந்த ‘குண்டு’க்குப் பேரா இஞ்சி இடுப்பழகி?