இந்த ஆடையின் நிறம் வெள்ளையும் தங்கமுமா அல்லது நீலமும் கறுப்புமா?

இந்த ஆடையின் நிறம் வெள்ளையும் தங்கமுமா அல்லது நீலமும் கறுப்புமா?

9094_the-dress1
வினோதங்கள்
திரு­மண வைப­வ­மொன்­றின்­போது பிடிக்­கப்­பட்ட புகைப்­ப­டத்தில் மண­ம­களின் தாயார் அணிந்­தி­ருக்கும் ஆடையின் நிறம் குறித்த விவா­தத்தில் இணைய உலகம் இரண்­டாகப் பிரிந்து கிடக்­கி­றது. ஒரு தரப்­பினர் இது நீலம் மற்றும் கறுப்பு நிற­மான ஆடை என்­கி­றார்கள். மற்­றொரு தரப்­பினர் இது ...
Comments Off on இந்த ஆடையின் நிறம் வெள்ளையும் தங்கமுமா அல்லது நீலமும் கறுப்புமா?