இந்து சமுத்திரத்தில் இப்படியும் ஒரு மர்ம தீவு!

இந்து சமுத்திரத்தில் இப்படியும் ஒரு மர்ம தீவு!

292522641429776753_7280245_hirunews_daw22
வினோதங்கள்
அத்தீவில் வாழ்வோர் இதுவரையில் வெளிஉலகத்துடன் சிறிதும் தொடர்பே இல்லாமல் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். இந்தியாவின் அந்தமான் நிக்கோபர் அருகில் உள்ள சென்டினல் தீவில் மிகவும் பழமையான பழங்குடியினத்தினர் வசிக்கின்றனர். அவர்கள் சுமார் 60 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து அங்கு வாழ்கின்றனர். ...
Comments Off on இந்து சமுத்திரத்தில் இப்படியும் ஒரு மர்ம தீவு!