இந்திய சினிமா நட்சத்திரங்களின் அந்தரங்கக் காட்சிகள்!! ‘ பார்ட்டி‘ என்ற பெயரில் நடக்கும் கூத்து (Photos)

இந்திய சினிமா நட்சத்திரங்களின் அந்தரங்கக் காட்சிகள்!! ‘ பார்ட்டி‘ என்ற பெயரில் நடக்கும் கூத்து (Photos)

11825571_1176715932353970_5151586886331153687_n
வினோதங்கள்
பார்ட்டி லைப்!!! ஐந்து இலக்கத்திற்கு மேல் சம்பளம் வாங்கும் அனைவரும் வாழத்துடிக்கும் ஓர் வாழ்வியல் முறை. குடியும் குடித்தனம் என்பது மாறி, “குடி”யே குடித்தனம் என்று வாழும் ஓர் முறை. ஐ.டி-யின் வருகையால் தான் சமூக நாகரீகம் கெட்டது ...
Comments Off on இந்திய சினிமா நட்சத்திரங்களின் அந்தரங்கக் காட்சிகள்!! ‘ பார்ட்டி‘ என்ற பெயரில் நடக்கும் கூத்து (Photos)