இந்தியாவில் தேனிலவுக்கு செல்ல ஏற்ற இடங்கள் எவை தெரியுமா?

இந்தியாவில் தேனிலவுக்கு செல்ல ஏற்ற இடங்கள் எவை தெரியுமா?

honeymoon_place_002.w540
பல்சுவை
  புதிதாகத் திருமணம் முடிந்து தேனிலவு செல்ல விரும்புவோர் மிகவும் அழகான இடங்களில் அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்க விரும்புவார்கள். மக்கள் நெரிசல் இல்லாத அதேவேளையில் குளுகுளுவென இருக்கும் மலைப்பகுதிகளே பெரும்பான்மையானோரின் தேர்வாகவும் உள்ளது. அப்படி இந்தியாவில் தேனிலவு செல்வதற்காகவே ...
Comments Off on இந்தியாவில் தேனிலவுக்கு செல்ல ஏற்ற இடங்கள் எவை தெரியுமா?