இதழ் சொல்லும் இன்ப ரகசியம் தெரியுமா…?

இதழ் சொல்லும் இன்ப ரகசியம் தெரியுமா…?

2s6loir
பல்சுவை
கொஞ்சல்.. காதலில் மட்டுமில்லை, காமத்திலும் கூட ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம்.. கொஞ்சுவது பலவகை.. ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு புது சுகம் இருக்கத்தான் செய்யும். ரசித்துச் செயயும்போது அதை ருசித்து அனுபவிக்கலாம். எப்படி வேண்டுமானாலும் ஒருவரைக் கொஞ்சலாம். ஆனால் முத்தமிட்டுக் கொஞ்சும்போது ...
Comments Off on இதழ் சொல்லும் இன்ப ரகசியம் தெரியுமா…?