இணையதளம் வழியாக கைபேசியை சார்ஜ் செய்யலாம்

இணையதளம் வழியாக கைபேசியை சார்ஜ் செய்யலாம்

WiFi1
தொழில்நுட்பம்
வை-ஃபை இணையதளம் வழியாக கைபேசியை போனை சார்ஜ் செய்யும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றனர். 30 அடி தூரம் வரையில் காற்றலை வழியாக வயர்கள் ஏதுமின்றி வை-ஃபை இணையதளம் மூலம் கைபேசிகளை சார்ஜ் ...
Comments Off on இணையதளம் வழியாக கைபேசியை சார்ஜ் செய்யலாம்