இடுப்பு வலியால் அவதிப்படுகின்றீர்களா?

இடுப்பு வலியால் அவதிப்படுகின்றீர்களா?

இடுப்பு வலியால் அவதிப்படுகின்றீர்களா?
அவதிப்படுபவர்கள் இன்று ஏராளம். இளைய தலைமுறை முதல் வயதானவர்கள் வரை இன்று சந்திக்கும் ஒரு பிரச்னை இடுப்புவலி. இடுப்பு வலி ஏற்டுவதற்கு என்ன காரணம்? அதிகபட்ச நேரம் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்களுக்கு இடுப்பு ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக கணினியின் முன்பு ...
Comments Off on இடுப்பு வலியால் அவதிப்படுகின்றீர்களா?