“இச் அது நச்சு” இனம் புரியாத ஈர்ப்பு “முத்தம்”

“இச் அது நச்சு” இனம் புரியாத ஈர்ப்பு “முத்தம்”

10-reasons-244x300-615x602
பல்சுவை
காதல் ஸ்பரிசங்களில் பரிமாறப்படும் முக்கிய செயல் முத்தம். ஒரு தாய், தன் குழந்தைக்கு கொடுக்கும் முத்தத்திற்கும், ஒரு கணவன் தன் மனைவிக்கு கொடுக்கும் முத்தத்திற்கும், ஒரு காதலன் காதலிக்கு கொடுக்கும் முத்தத்திற்கும் நிறையவே வித்தியாசங்கள் உண்டு. காதல் ஸ்பரிசங்களில் ...
Comments Off on “இச் அது நச்சு” இனம் புரியாத ஈர்ப்பு “முத்தம்”