இங்கிலாந்து ராணி விக்டோரியா ரெஜினாவின் உள்ளாடையின் பெறுமதி தெரியுமா?

இங்கிலாந்து ராணி விக்டோரியா ரெஜினாவின் உள்ளாடையின் பெறுமதி தெரியுமா?

53a079bc5770b_-_cos-lead-xl-57925705
வினோதங்கள்
மறைந்த இங்கிலாந்து ராணி விக்டோரியா ரெஜினாவின் 125 ஆண்டுகள் பழமையான உள்ளாடை ஏலத்தில் விடப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்து மற்றும் ஐயர்லாந்தின் ராணியாக இருந்தவர் விக்டோரியா ரெஜினா. அப்போது அவர் பயன்படுத்திய உள்ளாடைகள் ஏலத்தில் விடப்படுவதாக இங்கிலாந்தின் பிரபல ஏல நிறுவனமான ...
Comments Off on இங்கிலாந்து ராணி விக்டோரியா ரெஜினாவின் உள்ளாடையின் பெறுமதி தெரியுமா?