இங்கிலாந்தில் மாணவியின் கற்பை சூறையாடி டாக்சி டிரைவர்

இங்கிலாந்தில் மாணவியின் கற்பை சூறையாடி டாக்சி டிரைவர்

sex-in-taxi
சமூக சீர்கேடு
வாழ்க்கையில் தனக்கு ஏற்பட்ட கொடூரமான அனுபவம் வேறு எந்த இளம்பெண்ணுக்கும் ஏற்படக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் பதிவு செய்யப்படாத டாக்சியில் பயணிக்க வேண்டாமென்று இங்கிலாந்து நாட்டுப் பெண்களுக்கு 22 வயது மாணவி அறிவுறுத்தியுள்ளார். தனக்கு ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவம் தொடர்பாக ...
Comments Off on இங்கிலாந்தில் மாணவியின் கற்பை சூறையாடி டாக்சி டிரைவர்