இங்கிலாந்தில் பணியாற்றி வரும் இந்திய மருத்துவரான ராம் மனோகர் 2 நர்ஸுகளிடம் தகாத முறையில் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த மருத்துவரான ராம் மனோகர்(38) இங்கிலாந்தில் பணியாற்றி

இங்கிலாந்தில் பணியாற்றி வரும் இந்திய மருத்துவரான ராம் மனோகர் 2 நர்ஸுகளிடம் தகாத முறையில் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த மருத்துவரான ராம் மனோகர்(38) இங்கிலாந்தில் பணியாற்றி

டாக்டர் எங்களை அங்கே தொட்டார் 2 நர்ஸுகள் புகார்!.
இங்கிலாந்தில் பணியாற்றி வரும் இந்திய மருத்துவரான ராம் மனோகர் 2 நர்ஸுகளிடம் தகாத முறையில் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த மருத்துவரான ராம் மனோகர்(38) இங்கிலாந்தில் பணியாற்றி வருகிறார். அவர் வடமேற்கு இங்கிலாந்தில் உள்ள விர்ரலில் இருக்கும் ஆரோ ...
Comments Off on டாக்டர் எங்களை அங்கே தொட்டார் 2 நர்ஸுகள் புகார்!.