இங்கிலாந்தில் நாயின் காதில் இயேசுவின் உருவம் ..!!

இங்கிலாந்தில் நாயின் காதில் இயேசுவின் உருவம் ..!!

jesus-on-dog-ear
வினோதங்கள்
இங்கிலாந்தில் ஒரு பெண் வளர்த்து வரும் செல்ல நாய்க்குட்டியின் காது மடலில் இயேசுவின் உருவம் தெரிகிறது. இந்த நாயை தான் வளர்ப்பது அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளி தரும் என்று அந்த பெண் உறுதியாக நம்புகிறார்.இங்கிலாந்து நாட்டில் சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்தில் ...
Comments Off on இங்கிலாந்தில் நாயின் காதில் இயேசுவின் உருவம் ..!!