ஆஸ்கர் விருதுப் போட்டியில் மீண்டும் ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்த படம்

ஆஸ்கர் விருதுப் போட்டியில் மீண்டும் ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்த படம்

ar7-600x300
Cinema News Featured
இந்த ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருதுக்குப் போட்டியிடும் படங்களின் பட்டியலில் ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்த ஒரு படம் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளது. அந்தப் படம் பெரும் சர்ச்சைகளைக் கிளப்பிய, ஆனால் பாராட்டுக்களையும் குவித்த மஜித் மஜிதியின் முகமது: தி மெஸஞ்சர் ஆப் ...
Comments Off on ஆஸ்கர் விருதுப் போட்டியில் மீண்டும் ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்த படம்