ஆரோக்கியமான விந்தணுக்கள் சரியான அளவில் அதிகரிக்க

ஆரோக்கியமான விந்தணுக்கள் சரியான அளவில் அதிகரிக்க

images-26
அந்தரங்கம்
மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் ஆண்களின் விந்தணுக்களில் குறைபாடு இருந்தால் குழந்தைபிறப்பதில் தாமதம் ஏற்படும்என்று கண்டறிய ப்பட்டு அதற்கான சிகிச்சை முறைகளும் வந்துவிட்டன எனவே சரியானஅளவில் விந்தணுக்களை அதிகரிக்க இயற்கை மருத்து வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்களேன் . சாதாரணமாக ஒரு ஆணின் ஒரு ...
Comments Off on ஆரோக்கியமான விந்தணுக்கள் சரியான அளவில் அதிகரிக்க