ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக் கொள்வது எப்படி?

ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக் கொள்வது எப்படி?

05-1441448365-2-cover-image-300x225-615x461
மருத்துவம்
உடலில் செரிமான சீராக நடைபெறுவதில் குடல்கள் முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது. உங்கள் குடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான், செரிமானம் மீண்டலம் ஆரோக்கியமாக உள்ளது என்று அர்த்தம். மேலும் உடலிலேலே குடலில் அதிக கழிவுகள் சேர்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது. ஏனெனில் இதன் ...
Comments Off on குடலை சுத்தமாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக் கொள்வது எப்படி?