ஆரோக்கியத்தின் பெஸ்ட் ரூட்!

ஆரோக்கியத்தின் பெஸ்ட் ரூட்!

download-84-615x409
மருத்துவம்
தலைப்பை பார்த்தவுடனே அனைவருக்கும், அதன் காரணம் புரிந்திருக்கும். பீட்ரூட்டின் சிவந்த நிறத்தின் கவர்ச்சிக்காகவே பலர் விரும்பி சாப்பிடுகின்றனர். ஆனால் அதில் உள்ள சத்துக்குள் குறித்து போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லை. பீட்ரூட்டில் இல்லாத சத்துக்களே இல்லை எனும் அளவுக்கு அனைத்து ...
Comments Off on ஆரோக்கியத்தின் பெஸ்ட் ரூட்!