ஆயுட்காலம் அதிகம் கொண்ட அதிசய விலங்கு ஆக்டோபஸ்

ஆயுட்காலம் அதிகம் கொண்ட அதிசய விலங்கு ஆக்டோபஸ்

octopus_002-615x650
வினோதங்கள்
கடல் வாழ் உயிரினமான ஆக்டோபஸ்கள் நீண்டகாலம் ஆரோக்கியமாக வாழக்கூடிய விலங்கு. இதற்கான காரணங்களை கண்டறிய முனைந்து ஆராய்ச்சிக் குழு ஒன்று அதற்கான காரணங்கள் அடங்கிய விளக்கப் படத்தினை (infographic) வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது இவ் விலங்கானது 8 மூட்டுக்களை கொண்டுள்ளதுடன், ...
Comments Off on ஆயுட்காலம் அதிகம் கொண்ட அதிசய விலங்கு ஆக்டோபஸ்