ஆப்பிள் 7 போனில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்கும்?

ஆப்பிள் 7 போனில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்கும்?

apple_7_001-615x386
தொழில்நுட்பம்
மொபைல் உலகில் எத்தனை நிறுவனங்கள் வந்தாலும் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்துள்ள நிறுவனம் ஆப்பிள். ஆப்பிள் மொபைலை கையில் வைத்திருப்பதே கவுரவம் என்று கூறும் அளவுக்கு ஒரு நிலையை உருவாக்கிய அதன் தந்திரம் சொல்லில் அடங்காது. இந்நிலையில் ஆப்பிள் ...
Comments Off on ஆப்பிள் 7 போனில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்கும்?